Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Haven Projects Sp. z o.o. Sp.k.Przemysłowa 4 83-050 Kolbudy, NIP6040218139 REGON 386091153 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Administrator jest w dalszej części Polityki Prywatności nazywany również Usługodawcą.

 1. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu znajdującego się pod niniejszym adresem https://www.havenprojects.eu akceptujesz Politykę Prywatności znajdującą się na niniejszej stronie.

 2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 3. Zmiany te nie wpływają na podstawowa zasadę:
 4. Nie udostępniamy osobom trzecim danych Użytkowników. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas na podstawie właściwych przepisów prawa, albo podmioty przetwarzające, z którymi ściśle współpracujemy, np. w zakresie systemów reklamowych.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskaliśmy dzięki działalności związanej z tym serwisem. Zawsze masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych z bazy serwisu. Wiadomości mogą być to informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu (np. oferta).

 6. W Polityce Prywatności pojęcie „Użytkownik” oznacza użytkownika naszej strony (Ciebie), „Administratorem” jesteśmy my. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 7. Dane osobowe podawane w formularzu na naszej stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 • Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Zatem jeśli wyślesz do nas wiadomość poprzez formularz, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP.

 • Twoje dane osobowe przetwarzane są: a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z naszą Polityką Prywatności,

 • Każda osoba, której dane dotyczą, czyli Użytkownik, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: hello@havenprojects.eu

 • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 • Na mocy przepisów, mamy prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 • Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail lub telefon, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§3. Kody remarketingowe

 • 19. Witryna https://www.havenprojects.eu używa Piksela Facebooka. Jest to kod, który umożliwia zbieranie i przechowywanie przez oprogramowanie komputera przeglądarki danych dotyczących zachowania anonimowych użytkowników na stronie. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

 • 18. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.
*Polityka prywatności

608 433 846

/ 515 083 270

hello@havenprojects.eu

Haven Projects Sp. z o.o.

Przemysłowa 4 83-050 Kolbudy